Prosty sposób opłaty Zaiks za imprezy.

.

 

Serwis eLicencje umożliwia zarówno osobom fizycznym (w tym także niepełnoletnim lub prowadzącym działalność gospodarczą) jak i prawnym (firmom, organizacjom) zawieranie i opłacanie online niektórych rodzajów umów licencyjnych, bez potrzeby telefonowania i prowadzenia korespondencji z pracownikami ZAiKS-u.
 

Co to jest licencja i dlaczego jest ważna?

Licencja to zezwolenie na korzystanie z utworów wynikające z zawartej umowy licencyjnej, na podstawie którego podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych (licencjodawca) upoważnia podmiot, który zamierza korzystać z utworu (licencjobiorcę) do korzystania z utworu na określonych w umowie licencyjnej polach eksploatacji. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych korzystanie z cudzego utworu wymaga zgody autora i zapłaty na jego rzecz stosownego wynagrodzenia. Jednak nie zawsze łatwo jest dotrzeć do osoby, której należy się wynagrodzenie z tytułu praw do utworu. Organizacja zbiorowego zarzadzania, jaką jest ZAiKS może ułatwić uzyskania zgody autora w takiej sytuacji, udzielając licencji w ramach wykonywanego zbiorowego zarządu prawami autorskimi. Możliwość zawarcia umowy licencyjnej online to wygodny sposób na uzyskanie licencji i tym samym legalne korzystanie z utworów. Aby dowiedzieć się więcej nt. licencji, procedury licencjonowania, znaleźć odpowiedź na pytanie, czy potrzebujesz licencji proszę wybrać polecenie Przewodnik z lewego menu.Jak uzyskać licencję za pośrednictwem Serwisu eLicencje?

Obecnie Serwis umożliwia zawieranie online kilku rodzajów licencji. W celu uzyskania pełnej listy obsługiwanych rodzajów licencji proszę wybrać polecenie Oblicz opłatę z lewego menu. Przewidujemy stopniowe poszerzanie oferty licencji możliwych do uzyskania online.
W celu wykupienia licencji należy się najpierw zalogować do strefy "ZAiKS online" na swoje konto internetowe typu "Kontrahent". Jeśli jeszcze nie posiadasz takiego konta internetowego (loginu) zarejestruj się i utwórz konto internetowe typu "Kontrahent". Logowanie i rejestracja dostępne są po lewej stronie okna. Bez logowania masz możliwość zapoznania się z oferowanymi rodzajami licencji i obliczania dla nich stawek.
Proces zawierania umowy licencyjnej przedstawia się następująco:

 

https://online.zaiks.org.pl/CsusiWeb/createAccount.jsf?redirectUrl=https://online.zaiks.org.pl/MainPanel

 

 

Podaje stronę do logowania ,tam proszę wybrać :

Typ konta/ kontrahent / zalogować się

  W panelu już jest kalkulator i możliwość opłacenia licencji